เปิดตำนานที่มา พญานาค สัญลักษณ์ของความเชื่อ ความศักดิ์สิทธิ์คู่คนไทย ลักษณะ - การเกิด - วงศ์ตระกูล

 

 

การเกิดของพญานาค จะสามารถเกิดได้ทั้ง 4 แบบ คือ

 

เกิดแบบโอปปาติกะ เกิดแล้วโตทันที

เกิดแบบสังเสทชะ เกิดจากเหงื่อไคล สิ่งหมักหมม

เกิดแบบชลาพุชะ เกิดจากครรภ์

เกิดแบบอัณฑชะ เกิดจากฟองไข่

 

 

 

 

ตระกูลของพญานาค

 

ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง

ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว

ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง

ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ

 

 

พญานาค หรือ นาค 

งูใหญ่มีหงอน สัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์

ความมีวาสนา และนาคยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสายรุ้งสู่จักรวาล

ซึ่งเป็นความเชื่อในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

โดยลักษณะตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคจะมีความแตกต่างกันไป

สีทองและตาสีแดงมีเกล็ดที่ลักษณะเหมือนปลามีหลากสี