ตำนานพระพิฆเนศ องค์เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ

 

 

"พระพิฆเนศ" หนึ่งในเทพเจ้าที่ได้รับการเคารพสูงที่สุดองค์หนึ่งตามคติพราหมณ์-ฮินดู

เนื่องจากเชื่อว่าพระพิฆเนศ เป็นเทพเจ้าที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด 

อยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง สามารถขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆ ได้ 

อีกทั้งยังเป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปวิทยาการ รวมถึงศาสตร์ทุกแขนง 

ทำให้มีผู้บูชาในฐานะบรมครูและเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ 

ซึ่งมักสวดคาถาบูชาพระพิฆเนศ เพื่อแสดงถึงความเคารพศรัทธา

 

 

 

 

พระพิฆเนศ ช่วยเรื่องอะไร?

ผู้ที่บูชาพระพิฆเนศ เชื่อว่าเทพองค์นี้จะช่วยขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆ 

และดลบันดาลประทานพรให้ประสบความสำเร็จในเรื่องการทำงาน 

การเริ่มต้นทำธุรกิจ กิจการราบรื่น ทำมาค้าขายร่ำรวย 

โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการแสดง ศิลปวัฒนธรรม 

และศิลปวิทยาการต่างๆ จะนับถือบูชาองค์พระพิฆเนศเป็นอย่างมาก 

 

 

 

ลักษณะของพระพิฆเนศ

มีรูปกายเป็นมนุษย์อ้วนเตี้ย ท้องพลุ้ย มีเศียรเป็นช้าง 

มีงาข้างเดียว (ถูกขวาน ปรศุรามหักเสียงา) สีกายสีแดง 

(บางแห่ง ผิวเหลือง นุ่งห่มแดง) มีสี่กร พระหัตถ์หน้าขวาถืองาช้าง 

พระหัตถ์ซ้ายถือขันน้ำมนต์ เป็นกระโหลกศีรษะมนุษย์

พระหัตถ์หลังขวาถือ ตรี พระหัตถ์ซ้ายถือบาศ (บ่วง) พาหนะคือ หนู