รวมเทพที่สายมู นิยมนับถือในประเทศไทย

 

 

เจ้าแม่กวนอิม

 

เทพเจ้าองค์แรกที่คนไทยนับถือกันมาช้านานรวมทั้งคนไทยเชื้อสายจีนนั่นคือ เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาและต้องการจะโปรดสัตว์บนโลกให้ได้พบเจอกับความสงบสุข หลุดพ้นจากทุกข์

 

 

 

ท้าวเวสสุวรรณ

 

เทพเจ้าองค์ที่สองที่คนไทยนิยมนับถือ นั่นคือท้าวเวสสุวรรณ หรือรู้จักกันในชื่อท้าวกุเวร หนึ่งในสี่ท้าวจตุโลกบาล เป็นเทพที่ทำหน้าที่รักษาสมบัติของเทวโลก ซึ่งคนไทยเชื่อว่าการบูชาท้าวเวสสุวรรณ จะช่วยมอบพลังอำนาจในการปัดเป่าขับไล่สิ่งชั่วร้าย และบันดาลความมั่งคั่ง มักบูชาเมื่อต้องการการปกปักคุ้มครอง และขอพรเรื่องโชคลาภ

 

 

 

พระพิฆเนศ

 

เป็นเทพเจ้าแห่งสติปัญญาและความสำเร็จ ทั้งยังเป็นเทพเจ้าแห่งศาสตร์และศิลป์ทั้งปวง นั่นคือพระพิฆเนศ โดยเชื่อว่าการบูชาพระพิฆเนศ จะได้รับสติปัญญาและแสงสว่างในการใช้ชีวิต ให้ได้เดินไปในทิศทางที่ปรารถนาอย่างราบรื่น

 

 

 

พระลักษมี

 

พระแม่ลักษมี เป็นเทพแห่งความงดงาม ความร่ำรวย มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ พระองค์จะประทานความสำเร็จในการทำธุรกิจ การลงทุน การค้าการขายผู้ที่ศรัทธาจะถือกันว่าเป็น เทพนารีผู้อำนวยโชค มีความเมตตาปราณี